MidtVinter /Imbolg

Lysets fest

Midt Vinter, Imbolg eller Kyndelmisse ligger den 2. februar og er både en sen vinterhøjtid og tidlig forårsfest. Denne dag er dagen der tilhører Brigid, en keltisk gudinde, der også er blevet en kristen helgen. Det er lysets fest både for de hedenske og de kristne, kyndelmisse kommer af det latinske missa candelarum, der betyder lysmesse, i kirken brugte man gudstjenesten til at velsigne de vokslys der skulle bruges det kommende år. 

Dagen blev brugt til store sammenskudsgilder, hvor der blev spist, drukket og holdt fest i tre dage.  Man mente at man skulle spise flæsk på denne dag for, at holde sulten fra døren og piske frugttræerne, så de gav støre afkast det. 

En gammel tradition er at tænde lys, ved solnedgang, rundt om i hjemmet, helst ved vinduerne og lade dem brænde rasten af natten. Desuden brugte man også dagen til at feje vinteren ud.

Du kan læse mere om kyldenmisse, imbolc og Brigid under februar traditioner her.

Den wiccanske imbolg

Traditionel wicca bliver Imbolg betragtede som en Større Sabbat, da de følger de keldiske mærkedage. 

Her genvinder gudinden sit helbred, efter at have født guden og tager igen Jomfruens skikkelse. Gud er ikke særlig aktiv, men han forsøger at skinne mere og mere for hver dag, tiden er til at han/solen vokser til at blive den unge gud, når foråret kommer. 

Den asatro heks´s diseblót 

(Eller Nordiske heks) Den asatro heks der bruger de nordiske guder,  vil på denne dag lave et blót hvor guder og gudinder der høre til denne årstid kaldes til stede og dette vil så blive bygget ind i heksens sabbat. Det ville fx være naturligt at æres de kvindelige Guddomme kaldt Diserne,  Asynjerne eller Gudinderne.

typisk ville denne dag blive hold den 1. Februar, eller 14. februar. 

Den shamsnistiske heks MidVinter

shamanisiske hekse laver ud renselse ritualer fx  går på ånderejse, hopper over bålet, trommer danser, eller udesittings for at møde sine totemdyr. 

Ved denne sabbat  ville de sende tanker til de kvindelige kræfter og til frugtbarhed for den kommende vækstsæson, de ville sende tanker og tak for den læring de har fået gennem vinteren og måske lave en meditation til underverden.

En Imbog tromme/meditations rejse.