5 fede fund

Sten fundet i den danske natur, som på stranden, har de nogen energier der kan bruges til noget?

 ja da! 

De sten vi har i vores del af verden, har en tunger og rolige vibrerende energi end dem du kan købe, sandsynligvis derfor der er så mange der elsker at samle sten ved strandkanten. Her vi jeg nævne 5…faktisk 6 sten, som er skønne og nemme at genkende i den danske natur og enlig kan nogen af dem også findes andre steder.

Flint

Flint er en hård sten, som har et lidt  glas agtigt udseende og som hovedsageligt består af et kvarts lignende mineral – Kalcedon/kilsesyre . Kislen stammer fra kiselalger og kiselsvampe som så er blevet til flint, som vi kender det og kan  findes i kridt og kalk sten. Flint er et amorft stof og udviser ingen brudlinjer eller symmetrier, som krystallinske stoffer gør og  er optisk negativ, det vil sige, at dets opbygning er uregelmæssig, dette gøre at stenen har nogen helt specielle egenskaber, som ses når de fx. varmes op .  

Flint blev brugt til:

-I jernalderen og langt op i tiden, brugte man flintesten til at slå mod ildstål for at få gnister i et tørt træflis, som var præpareret med urin for at øge antændeligheden.

– I Europa blev flint amuletter  båret for at forhindre forkølelse.

– Man troede at bar man flint blev man, modig, stærk og initiativrig.

 – Siden antikken er flint blevet betragtet som en hjælper for rejsende. Man troede, at flint beskyttede folk på stien, mod mulig vold og at den advarede om svig og bedrag.

– Den har været brugt som beskyttelse hvis man var i militæret.

– Det siges at flint der sættes på nakken giver ejeren evnen til at forsvare sin mening og overbevise folk om, at han/hun har ret, det skulle giver gaven af veltalenhed, klargør sindet, hjælper med at tage hurtige og korrekte beslutninger.

– Man mener at flint hjælper ed at komme sig efter sygdom.

En måde at arbejde med Flint på:

Flint er forbløffende kraftfuldt og med masser af intensitet, der bringer de højest mulige åndelige frekvenser ned i den fysiske verden gennem manifestation. Det er altså  en oversætter sten, den giver jordforbindelse samtidig med, at giver mulighed for  bedre at kunne forståelse  hvad der opfattes fra det astralplan. Man kan sige den grundlægger det åndelige i det fysiske. Desuden har flint evnen til, at bringe ens æteriske og astrale kroppe i bedre resonans, med den fysiske krop og det bevidste jeg.

Mennesker, der har en flyvende opfattelser af virkeligheden, vil drage stor fordel af denne stenes evne til at bringe ens fokus tilbage i den fysiske verden.

Dens energier er beskyttelse, jordforbinde og manifestation. Brugt som en talisman til at forvise noget uønsket fra dit liv.

Den hjælper  :

 • Med at holde en jordforbindelsen
 • Med at genkende  følelse af spiritualitet
 • Med forståelse af hvad der opfattes fra det astrale plan
 • Med at renser sindet og øger åndelig indsigt
 • Med at afværge mareridt
Den fremskynder :
 • Intellektuel, rationel og fysisk styrke
 • Vejen for ens åndelige opvågning og astral opfattelse
 • Viljestyrke, Selv disciplin og funktionalitet
 • Ærlighed, mod og selvværd.

Granit

Billedet er lånt fra miljøstyrelsen hjemmeside

Helt personligt min absolutte ynglings sten. Granit dannes i bjergkædens rodzoner og udgøre dermed størstedelen af jordens skorpe under fastlandene, den er derfor den vigtigste dybbjergart vi har.

Granit en grovkornet magmabjergart, der er kvarts og kalifefeldspat og plagioklas, plus mindre mængder mineraler. Granit kan deles op i grupper alt efter hvor meget kalifeldspat eller plagioklas der er i dem, men enlig er det er ulmebart svært at se forskel på dem, man kan sige at dem med mere kalifeldspat er lyser eller mere rødlige ind de andre. Der er desuden flest mineraler, af dem man kalder de mørke mineraler, i granit med mest plagioklas. 

Granit blev brugt til :

– Aboriginal og Maya kulturer, har set granit, som en hellig og stærk sten. 

– Egypterne brugte granit i mange af deres pyramider, den røde pyramide, har granit på dens overflade. 

– Menkaure’s Pyramid blev bygget med kalksten- og granitblokke. 

– Den store pyramide i Giza indeholder en enorm granit-sarkophag.

– I folkemedicin er granit blevet brugt til at styrke håret og lidelserne forbundet med ansigt og hoved.

En måde at arbejde med Granit på:

– Med granit du vil være i stand til at se det store billede i livet mere tydeligt, den  forbedrer din evnen til at være praktisk og hjælper det med at overvinde skepsis. 

– Den er en beskyttelse, diplomat og samarbejd sten. Der fører os udenom småting og lader os i steden for fokusere på et hav af muligheder og fremskridt! 

– En granit talisman siges at give overflod, om det så er relateret til økonom eller succes. 

– En granit midt i dit hjem giver jordforbindelse.

– Skal man øve i at mærke energi forskel på sten/krystaller anbefaler jeg at arbejde med en granit og en bjergkrystal, svingningen af energi i disse to er så forskelig at den “NÆSTEN” bliver nemt at mærke.

Den hjælper:

 • overflod
 • jordforbindelse
 • overvinde skepsis
 • beskyttelse
 • diplomati
 Den fremskynder :
 • samarbejde
 • at være partisk
 • succes (økonomisk)

Huldsten

En skøn sten med mange navne, herunder heksesten, hugormsten, slangeæg, havglsten, hulsten, øjesten og ja der er mange flere.

Der er forskelige sten der bliver til hul sten, ved kalk sten, er det ofte et aftryk efter en boremuslin der har borer sig ned i bløde sten og her bor den så hele sit  liv.

Ved hårdere sten, er stenen lavet af forskelige materialer og her forvitrer/forsvinder de bløder materialer hurtigere end det omkringliggende hårde materiale, som fx flint, der kan have kalk i sig, hullet i stenen bliver der således dannet et hul, der hvor kalken har siddet. Regn- og grundvand, eller havet ved strandkanten har bevæget sig hen over stene og lavet denne erosion af det bløde materiale/ fx kalk og så så er endt med at skylle sig igennem stenen.

Så er der Havsvampe der selv kan danne hulsten, da de allerede er hule indeni. 

Du kan finde de forskellige hulsten langs kysten.

Hulsten blev brugt til:

– Navnet “hagesten” stammer, at man troede at hagl forsaget de fleste sygdomme, og derfor kunne stenen bruges til at helbrede disse sygdomme.

– Man mente at den beskytte den, der bar den mod virkningerne af slangebid. faktisk siger en  germansk legende, at hugorme-sten dannes ved, at slanger samles og deres gift danner hullerne i midten af stenen. 

– Den blev brugt ved besværgelsen til fertilitetsmagi og man havde bundet en huldsten til sengestolpen for, at hjælpe med at lette graviditeten. Faktisk er der er historier om store huldsten, som var så store at man kunne gå igennem. De blev af par, der forsøgte, at blive med barn, alt de skulle gøre var at gå igennem det sammen eller holde hinanden i hænderne.

– Bønnerne hængte en huldsten op i en snor, i midten af hver stald for at beskytte hestene (for at blive  brugt til at ride til sabbatten af hekse) og andre husdyr mod forhekselse, ellers ville koen give sur mælk og hønsene holde op med at lægge  æg.

– Fiskere og sømænd ville binde dem til deres både, for at holde de onde ånder og hekse fra at kunne påvirke deres skibe og deres fangst. Logikken i det var, at magi ikke ville kunne virke på vand i bevægelse (havet), da hullerne i stenene var lavet af kraften fra vand (erosion)  og netop det bevarede stenene gavnlige indflydelse på vand elementet. 

– De blev brugt som beskyttelse mod det onde øje.

– Den blev kald fe-sten fordi man igennem huldet, med det ene øje, ville kunne se,  Fe-riget, her igennem ville man kunne se elementaler og andre væsener fra Fe-verdenen. Blev stenen fundet i havet, ville man kunne se  havånder, havfruer og havmænd. 

– De er blevet brugt, som en vejafgift for, at modvirke en hekses magi.

Hulsten kan brugt til:

– Kan bruges til kærlighedsbesværgelser.

– Bind dem til noget, du gerne vil have beskyttet, fx dine nøgler så de aldrig går tabt igen.

– Har du flere så bind dem sammen, for at få et magisk løft til deres kraft. 

– Brug dem til at afværge døde, forbandelser, sygdom og mareridt.

– Da kun gode ting kan passer hullet, så vil held og gode ønsker  kunne finde dig gennem, så en lykke sten.
– Bær den i en halskæde for at sikre et godt helbred og for at helbrede mindre sygdomme.
– Ha´ den ved din seng, for at holde onde drømme væk og mare(en) væk. Faktisk så den rider forbi din seng. Det siges også at den opfrisker din krop, sind og ånd med helbredende energi, når en sten hænges over din seng om natten.
– De bruges som beskyttelse mod besværgelser. 
 

Vættelys

Vættelys har form som et aflangt lys og kan være op til ti centimeter lange, de de har gulbrune farver og de kan findes på de fleste kyster i Danmark, især klintekyster, de er oftest i flint, ler-sten, kalksten og sandsten. 

Vættelys er fossiler af resterne fra den uddød Belemnitte, der levede i kridttiden for 65-145 millioner år siden, en form for bløddyr, deres nærmeste levende slægtninge er blæksprutter, men i modsætning til moderne blæksprutte, havde de et hårdt indre skelet og  vættelyset er en forstening, af den bagerste del af blækspruttens indre skelet. Ordet Belemnite stammer fra det græske ord belemnon, der betyder spyd eller pil, som realetter til fossilens form. 

I gamle dage troede man her i Skandinavien, at det var værternes lys, som blev brugt til at lyse deres bolig op med, og det blev sagt at ved juletid brændte vættelysene med en klar blå farve. Også var der nogle der troede, det var spidserne af lyn der var faldt til jorden under tordenvejr, eller at det var tænder fra uddøde dyrearter.

Vættelysene blev brugt til:

– Et værn mod lynnedslag, her blev sat op på bjælker under taget, med spidsen vendt opad. 
– Med et vættelys under sengen, eller om halsen blev man hurtigere gravid og fik flere drenge.

– Et vættelys i vuggen beskyttede de små børn mod onde magter og  forhindre mareridt. 

– En soldater bar et vættelys med i krigen, for ikke at blive såret.

– Vættelys beskyttede den, der ejede den mod at blive fortryllet eller ramt af lynet.

– Som middel til at kurere både gigt og ømme øjne hos både mænd og heste. Behandling var fossil støv, der blev sprængt i de ramte øjne. 

 – I Litauen har det været brugt at behandle slangebid, ved at gnide en vættelyset over såret, mens den ramte synger ordene: 

”Tre gange ni gange kommer Perkunas ‘torden fra havet 
Tre gange ni gange rammer kugler hævelsen under stenen. 
Denne mand genvinder det helbred, han nød før! ” 

(Perkunas  er en torden gud)

 

En måde at arbejde med vættelys på:

Lav et “hekse” rune sæt af Vættelys, de har sin helt egen energi, som indeholder det forhistoriske (alt det der var før os) og samtidig har de jord og vand energi i sig, det er en temmelig speciel oplevelse at arbejde med, for de går meget dybt.

Den hjælper: 

 •  ved onde magter 
 • ved mareridt  
 Den fremskynder :
 • beskyttelse

Søpindsvin (forstenet)

Forstenet søpindsvin hører til  Echinoidea -klassen, et havdyr der levet ca. for 450 millioner år. Navnet stammer fra det græske ord Eckinos, der betyder stikkende hud eller pindsvin. De var nogenlunde runde hvirvelløse dyr, der var bløde inden i og dækket med en hård skal og små pigge, som rygsøjler var knyttet til. Næsten ligesom vi ser det ved de nu levende spindsvin.  

Skallen og rygsøjlerne er de dele, som vi finder som fossiler, men selve dyret er der ikke længer. Ofte er skallen også enlig slidt væk  og det er i princip et flint inder aftryk af dyret, der er det forstenet pindsvin vi finder. 

I Sverrig på øén Oland kan du finde Cystoid søpindsvin. De er ikke særlig tykke, og er fyldt med krystaller af diagenetisk calcit inden under deres fossilisering. Def for kaldes disse for «krystalæbler».

Mange steder i verden har det forstenet søpindsvin været vigtig, fx har man fundet, i en bronzealder grav i England, to kvinder omgivet af mere end 200 forstenet søpindsvin. Desværre ved vi ikke hvorfor alle disse søpindsvin var begravet med de to kvinder.

Vi ved også at Aristoteles skrev ‘dyrenes historie’ (343 f.Kr. ) hvor  i han beskrev søpindsvinets anatomi. 

Søpindsvin blev brugt til:

– som behandling for urinproblemer såvel som for nyresten, her var det piggene fra søpindsvinet der blev brugt. de har fået tilnavnet navnet lapis judaicus, eller den jødiske sten

– Kelterne så de forstenede søpindsvin som specielle slange æg.  For at holde på deres magi skulle disse æg kun samles i en bestemt fase af månen. Og ejeren af disse slange æg ville herefter være beskyttet mod gift, giftige røg og nederlaget i en kamp. Desuden ville ægget hjulpet ejeren i retssager og  for at få adgang til overhovet/kongerne og deres nåde. Æggene  ansås for at have viden om verden.

-I Suffolk blev de kendt som ‘eventyrbrød’. Man mente at blev søpindsvinet lagt i brødovne, så ville madlavningen blev en succes. desuden  var det sådan, at huse, der havde et forstenet søpindsvin, aldrig ville mangle brød på deres borde. i et andet sted i England  Shire of Sussex blev de kaldt sukkerbrød, febrød, hyrdekroner eller dværghatte. Man lage dem ved siden af et vindue, som beskyttelse mod torden. Man mente også, at de kunne forudsige regn og det kan de enlig også, da fossiler ville absorbere fugtighed i luften og de vil blive let tåge på deres overflade. .

-I Danmark bliver de kaldt  tordensten, og man mente de kom af den torden der kommer under en storm. Hvis søpindsvinet blev placeret ved siden af et hus, ville det beskytte mod torden og trolddom. De blev også brugt til at forudsige storme grundet deres tåge, altså det at de absorbere fugtighed i luften og det viser sig som let tåge på deres overflade.

-I Provence blev de set som lykkebringende og blev lagt på taget af stuehuset.

– i Jamaica blev de også betragtet som lykke sten.

– og til sidst i Indien kalder de det forstenet søpindsvin ‘de fem sten’  eller Khada i Punchu på grund af de fem streger der er i søpindsvinet som en fem takket stjerne.

En måde at arbejde med søpindsvin på

Det siges at det forstenet søpindsvin indeholder nøglen til vores genetiske koder, Det vil sige alt hvad vi er bygget af, alt hvad vi er og alt hvad vi har mulighed for at blive. Det er et stærkt symbol og kan bruges aktivt i magi også i små handlinger, fx har jeg brug dette symbol i formen af det brød jeg bager ved FørsteHøst/Lammas/Lugnasadh. Faktisk bruger jeg det ofte, som symbol på hvad vi kommer af, eller hvis jeg har brug for den fem takket stjerne. Hvis du skal bruge symbolet på fortid, nutid og fremtid i en er det forstenet søpindsvin også genialt til det.

Desuden siges det også at de giver evigt liv. (lige dette ser jeg som den evige cyklus).

De hjælper ved :

 • mod ældning
 • til genopbygning af hud
 • til ud skiftning af døde hudceller

De fremskynder:

 • det evige liv

Ønskesten

En skøn sten der kan have enhver størrelse og form, den er ensfarvet bortset fra et solidt hvidlig bånd, der omkranser hele stenen.  Dette bånd kan være tyk eller tynd, men den skal være ubrudt og kun en…der kan faktisk godt være mere en, men mærk efter når du står med en sådan. Du kan være heldig at finde dem i forskellige sten arter, min erfaring fortæller de er lige gode, forskellige, men lige gode.  

Ønskestenen har et bånd, derfor et ønske, det betyder at den kun skal bruges én gang og derefter skal den ud i naturen igen, ønsker du flere ønsker, skal du bare finde flere ønskede sten! Se stene som små væsner, der midlertidigt kommer ind i dit liv for at hjælpe dig og som du herefter frigiver, så de kan hjælpe en anden. 

Et par måde at arbejde med stenen på. 

De første 3 har jeg fået af andre og nu for du dem også, den sidste er en jeg selv har fundet på, den for du også lige med. 

– Når du finder en ønsket sten, skal du stå ved kysten, holde den i din venstre hånd, lukke øjnene og fremsætte et stille ønske, mens du gør dette vend stenen i din hånd 3 gang. Når du har ønsket, skal du kaste stenen så langt ud i havet, som du kan, med din højre hånd. 

– Et ønske for to, det vil sige i er to om at udføre et ønske, men en sten. Før i begynder, skal i være enige om formuleringen og at i er synkron. Hold hinanden i hånden og anbring ønskestenen jeres mellem håndfladerne. Luk øjne, og hænderne sammen, i skal herefter fokusere på ønsket, som om det allerede virkelighed.  

Forstil jer at dette ønske danner sig i en bobbe eller noget røg og trænger ind i stenen. Åbne øjne og vendt hvis i ikke er nået lige langt. Når i begge er færdige, er stenen opladt med ønsket og den og ønsket sættes fri i naturen. 

– På den sidste dag i måneden, skal du grave et hul stort nok til din ønskesten, dette skal være på østsiden af dit hjem. Ved midnat dagen efter skal du holde din ønskesten mellem hænder og giv den dit ønske. Meditere over dit ønske, så længe at stenen modtager varme fra dine hænder. Når du er færdig skal du gå ud og begrave den i det hul, du har gravet aften før. Dæk stenen med jorden, så stenen kan lige uforstyrret, og marker stedet så du let kan finde den igen. 

På den allersidste dag i den samme måned, og igen ved midnat, enden den næste dag, skal du tage stenen op. Vask stenen i et varmt saltvandbad. Ved solopgang, næste dag, skal du ligge stenen tilbage i naturen og takke den for dens arbejde. Hvis det er muligt, skal du tage sten østover, et sted hvor sollyset berører den. 

 – Sæt dig til at meditere, hold stene mellem hænderne , tænk på dit ønske, lad dit ønske fylde, lad ønsket vokse og fylde op i din aura, send den del af din aura der rummer ønsket ned i stenen og mærk hvor fedt det er nu når ønsket bliver en realitet, Sæt stenen på dit alter, eller så du kan se den og blive mindet om dit ønske, når det er opfyldt rens den, sig tak og sæt den ud i naturen igen.