Gudens Formaning

Gudens Formaning

Lyt til den mørke guds ord, som i fordums tid blev kaldt Lakchos, Donn, Anubis, Hades, Setesh, Hoder og ved mange andre navne:

Jeg er skyggen i den lyse dag, jeg er påmindelsen om dødeligheden på livets højde.
Jeg er nattens uendelige slør, hvor stjernegudinden danser.
Jeg er Døden, der skal være, for at Livet kan fortsætte, for se, Livet er udødelig, fordi de levende skal dø.

Jeg er den styrke, der beskytter, der begrænser; Jeg er den magt, der siger nej, og NEJ videre, og det er nok. Jeg er de ting, der ikke kan tales om, og jeg er latteren på
kanten af Døden.

Kom med mig ind i det varme omsluttende mørke; mærk mine kærtegn i hænderne, i munden, i kroppen på en du elsker, og bliv forvandlet.
Saml dig i den måneløse nat og tal i ukendte tunger; den mørke moder og jeg vil lytte. Syng for os og råb, og Kraften vil være din at udøve.
Blæs mig et kys, når himlen er mørk, og jeg vil smile, men intet kys
vender tilbage, for mit kys er det sidste for alt dødeligt kød.

 The charge of the Dark god

Listen to the words of the Dark God, who was of old called Lakchos, Donn, Anubis, Hades, Setesh, Hoder, and by many other names:

I am the shadow in the bright day, I am the reminder of mortality at the height of living.
I am the never ending veil of Night where the Star Goddess dances.
I am the Death that must be so that Life may continue, for behold, Life is immortal because the living must die.

I am the strength that protects, that limits; I am the power that says No, and NO further, and That Is Enough. I am the things that cannot be spoken of, and I am the laughter at
the edge of Death.

Come with me into the warm enfolding dark; feel my caresses in the hands, in the mouth, in the body of one you love, and be transformed.
Gather in the moonless night and speak in unknown tongues; the Dark Mother and I will listen. Sing to us and cry out, and the Power will be yours to wield.
Blow me a kiss when the sky is dark, and I will smile, but no kiss
return, for my kiss is the final one for all mortal flesh.