Hekse Traditioner

30. december 2015

Hvad vil det enlige sige, når man snakker om hekse traditioner?

Man kan sige, det er nogen titler, der fortæller hvilken retning inde for det at være heks, man følger. For nogen er det også titler, som køkkenheks eller krystalheks osv. denne sidste del har jeg altid syndes var fjollet, for de fleste er lidt af det hele. Men selve traditionerne kommer fra hekse der har lagt hele “trosystem” op, bygget på nogen filosofiske tanker de har gjort sig, her vil vi nævne nogen af dem, har du brug for mere viden og nogen folk bag hekse udviklingen  så se også her.

Gardneriansk wicca

Har sin oprindelse i England startet Gerald Gardner, som hævdede at han have fundet resterne af den religion, de forhistoriske hekse tilhørte og med ham siger man at wicca blev født. Det er en moderne naturbaseret religion præget af de præ-kristne forestillinger og skikke. I denne tradition fokuserer man på dobbelthed af Guddommen som både maskuline og feminine, dvs. en gud og en gudinde som er det maskuline og feminine aspekt af det guddommelige. Dog opfatter de fleste wiccanere  Gudinden og Guden som en universel kraft der gennemtrænger alt og i alt levende og ikke faktiske væsner/guder.

Alexandrinske wicca

Blev oprettet i 1960’erne. Det blev startet af en mand ved navn Alex Sanders, han var oprindelig Gardneriansk heks men han lavet et par små ændringer og i denne tradition fokuserer man på dobbelthed af Guddommen som både maskuline og feminine.

Pow-wow Hekse

En gruppe af hekse der hovedsæde i det sydlige centrale Pennsylvania. Deres rødder er baseret på en moderniseret Elite tyske Magic, der er lidt over 400 år. I denne tradition er magi primært en måde, at fokusere på enkle helbredende formularer og ritualer.

Strega Hekse

En gruppe hekse i USA. Deres tradition kommer oprindeligt fra Italien og de beskæftiger sig med manipulation af elementært ånder luft, jord, vand og ild. De har bygget traditionen op om “den gamle Religion”, og den er primært hedensk, med undertoner af om arbejdede hermetiske og egyptiske mytiske overbevisninger.

Caledoni Hekse

Denne tradition, rummer traditionelle skotske hekseri. oprindeligt kendt som Hecatine Tradition. Her holdes de hedenske Folkemyter fra før kristne tid i Skotland og der fejrer mange gamle skotske ritualer og festivaler.

Dianic Hekse

Er tænkt som “feminister i det magiske rige.” Her fokuseres der meget på gudinden og med meget lidt omtale af den mandlig guddom. Traditionen har således primære det feminine fundament til magi og ceremonier.

Druidiske hekse

Druider af det gamle Storbritannien har et par huller, det er fyldt ud med moderne tanker og overbevisninger. Dette er traditioner bag “neo-druider”. De er meget knyttet til traditionen som en religion, der tilbeder Moder Jord i alle hendes former og den polyteistiske tro på mange overnaturlige ånder. Disse hekse har generelt brug for at være tæt på naturen.

Celtic Wicca

De fokuserer på de guder og gudinder der blev tilbedt af de gamle keltere, samt nogle få udvalgte guder fra den angelsaksiske pantheon. Deres ritualer og besværgelser understreger naturen og deres forbindelse her til. Denne tradition arbejde sammen med andre magiske åndeverdner, som elementernes rige, feer og nisser, når de udfører deres magi.

Feri

En ekstatisk tradition der er bygget op af oplevelser af Cora og Victor Anderson. Her lægges stor vægt på sanselig erfaring og bevidsthed. Tradition har meget forskelligartede påvirkninger, såsom Huna, Vodou, Fee myter, Kabbalah, Hoodoo, Tantra og gnosticisme.

De mener, at meget af virkeligheden er har utydelige grænser og inden for traditionen er der en dyb respekt for visdom af naturen og kærlighed.

Reclaiming

En feministisk tradition, der sigter mod at kombinere gudinden traditionen med politisk aktivisme, blev grundlagt i 1979, af to kvinder af jødisk afstamning, Starhawk og Diane Baker, den gang med henblik på at udforske og udvikle feministiske og frigørende ritualer. Traditionen har i dag mere fokus på sociale, politiske og miljømæssige aktiviteter.

Corellian-traditionen

Blev grundlagt i 1879 af Orpheis Caroline Høj Correll, en praktiserende psykisk, spirituel healer, og herbalist. I denne tradition arbejder de på øget kommunikation og samarbejde mellem forskellige grene af wicca, hekse og hedninge i hele verden.

Nordisk-shamanisme

Det her er slet ikke som sådan en tradition (endnu) det er opstået i norden og er en blanding af shamanisme og overlevede nordiske traditioner, som sejd, vølverne, runer osv. der er for nogen også en del aser tro i mellem. Anderledes nok til ikke at høre under andre traditioner. Det er ikke helt forkert at sige det der er overlevet i den nordiske tradition som sejd og vøvlerne kan samlings med shamanisme mange steder i verden. I Danmark er denne udvikling godt hjulpet på vej af Dannie Druehyld og Annett Høst. I forhold til dem som har Asertro med i pakken her skal det kort nævnes at asatro er en religion, der forsøger at genoplive den gamle før kristne religion.

Shamanisme

En åndelig tradition, der kan spores mindst 40.000 år tilbage. Traditionen kan findes både i Grønland, Sydafrika, Amerika og Australien.

Shamanen arbejder sammen med sine åndehjælper i naturens åndeverden for at bringe orden/ fred eller hvad det nu handler om tilbage til deres samfund. Sjælerejsen til naturens åndeverden er en stor del af denne tradition.

Solitær heks

Dette er hekse der ikke arbejder i en cirkel, men arbejder alene.

Eklektisk heks

Dette er en heks gør præcis som de vil. Som sådan er det ikke en tradition men en måde at være heks på. Her vælger heksen bestemte overbevisninger og traditioner, som personen føler sig mest trukket af, og derefter blander dem sammen i en stor “egen” og personlig sti. Dette er en af de mest populære at være heks i.

tilsidst..

Her er kun nævnt et udpluk af traditioner, og af de mere vestlige af saksen, for der er også hoodoo heksene, romania hekse og alle mulige andre spænde traditioner for forskellige dele af verden.