November Nat /Samhain

De dødes fest

Det en feltlighed med mange navne, som på den ene side er hver sin ting og på den anden er blevet et sammen – mix. Vi kender dagen som Allehelgensaften, Halloween, November-nat, Samain osv. Enlig ved vi slet ikke hvor eller hvor gammel denne festlighed er, men det menes at den er flere tusinde år gammel. Det er en tradition i dag mixet med træk fra kelterne, romerne og den mexicanske Dia de los Muertes, i en del år har det ikke været en dag til stor fejring i Danmark, men dette mix af traditioner er i de seneste 15 taget mere til. 

Festligheden holdes natten mellem 31. oktober og 1 november, det var her de gamle kelter havde deres nytår. De fejrede at sommerhalvåret afsluttede og vinterens halvår begyndte. Høsten var over, og man mente i gamle dage at hvis man høster sener ville det rådne. Det var også i gammel nordisk tradition indledningen til slagtetiden. Man mindes de døde og anså denne nat for at være den dat hvor grænsen mellem de dødes og de levendes verden var udviskede, og derfor var der beder kontakt i mellem. 

En del hekse der følger de keltiske traditioner/ wiccanske er dette en speciel dag, det er “det nye år” og det er den dag hvor nye hekse indvies, også her betragtes natten som det punkt hvor skælvet mellem d levendes og de dødes verden er er udvisket og kontakt kan skabes. 

Men Samhain er også en fest for de døde. I gammel tid dækkede man op til flere ved bordet og satte ekstra stole frem til de, som var gået bort i løbet af året. I Irland tændte man lys på gravstederne, så de døde kunne finde vej. Generelt er denne nat præget af, at sløret mellem verdenerne er meget tyndt, og de døde kan derfor færdes blandt de levende. 

På denne tid skriver man nytårsforsætter på en lap papir og brænder dem i flammen fra et lys; laver et ånde-lys signeret i patchouli-olie for at ønske alle ånder velkomne; eller sætter et måltid ud til de forbipasserende ånder, da dette bringer lykke. 

Læs mere om  allehelgensaften, Halloween, november nat, samain og dens traditioner under oktober her.

Den Wiccanske Samain

Traditionel wicca betragter Samhain som en Større Sabbat, og denne dag betraktes som nytår.

Her “dør” Guden og han stiger ned i dødsriget, for at bliver genfødt af gudinden ved Yule tid. 

Den asatro heks´s Alfeblót

En asatro opfatte denne sabbat som særlig. Her fejrer man forfædre, slægten, familien og gode venner. Også de vil sige at laget mellem verdener/de ni verdener er tynder her, det vil side forbindelsen til forfædrene er tættere. Da de følger Asatroen ville de måske kalde dagen/natten for  Ætteblót eller Alfeblót og måske også flette ind at holde sig på gode fod med Vøtterne og  lysalfer  i den mørke tid. 

Den shamanistiske forfædre fest

Den shamanstiske heks ville så absolut også holde sig på god fod med naturens væsner i den mørke tid, de fleste her ville kalde denne dag/nat for De dødes dag/fest, en nat hvor sprækken er åben mellem verdenerne. Også her er det tid til at huske forfædre/formødre  og alle dem, der kom før dem, at mindes og ære de døde, at udvise taknemmelighed og respekt.