De psykiske evner

Hvad er psykiske evner? Skal man vare bange for dem? Kan man lære dem? eller er det noget man er født med?

Jeg vil sige alle er født med en eller anden form for at kunne opfange de psykiske energier, det er nærmer det med hvor fint følende man er, træning kan gøre en del til at udvide disse evner, men vi er født/vi starter med en meget forskellige energi i solar plexus, her hvor kilden til de psykiske evner er.  Vil det sige vi hver især kan optræne alle de forskellige evner? Her vil jeg sige nej, vi er meget forskellige og lige som med andre talenter, er nogen gode til musik, andre til matematik osv. sådan er det også her, men man kan godt få flere psykiske evner ved at arbejde med dem man er stærke i. En hel del mennesker lærer at lukke ned for psykiske evner i løbet af deres liv og er derfor total lukket for det, der er masser af folk, der slet ikke kan få kontakt med selve evnen, selv om de kan opfange energien. 

Tit bliver de forskellige psykiske evner rodet sammen og det gør det svært at finde ud af, hvad det enlig går ud på. Forskellige okkulte og alternative tænker, har ovenikøbet også valgt at bytte om på det hele, så det er forskelligt fra de forskellige traditioner. Det gør det endnu svære at finde ud af, og det gør de fornemmelser man har underlige og for nogen skrammende. Her har vi valgt dele de psykiske evner ind i de 7 hoved chakra, det giver mening når der trænes i forskellige evner. 

Tilhørende rod chakraet

Kundalini beskrives som en menneskelig urkraft, denne kraft er ingen psykisk kraft som sådan, men kan betragtes som et åndeligt barometer. Den beskrives ved at den sover ved rygradens rod og stiger op gennem rygraden, her vil den aktiverer chikane og udfolde deres psykologiske indhold og potentialer.

 Tilhørende hara chakraet

Astral bevidsthed er en kombination af at være vågen og drømme på samme tid. Det vil sige den astrale bevidsthed liner den vågne bevidsthed – Du ved hvem du er i din drøm, dette er fast som i hverdagen, samtidig liner det drømme bevidstheden, ved at det ubevidste og skjulte opleves direkte. Det er det vi oplever ved lucide drømme. Hallucinationer og psykotiske sansninger er ukontrolleret astral bevidsthed. Hvor astralt klarsyn er kontrolleret astralt bevidsthed. I astral klarsyn kan vi huske vores drømme og huske hvad vi laver i den åndelige verden.

Astral projektion er ikke det samme, som astral vandring/astral rejse, men er et billede, der kastes tilbage fra den åndelige verden. Det kan fx være en person, der visser sig i samme øjeblik han/hun dør.

Astralvandring er det samme som astral rejse og er en ud-af-kroppen-oplevelse med fuld bevidsthed.

Hypnagogia eller søvnparalyse/søvnlammelse er en tilstand hvor vi sover og er vågen på samme tid. Man er vågen, men kroppen er fast frosset. Tilstanden forekommer, når man er ved at falde i søvn eller er ved at vågne op. Under denne tilstand kan der opleves kvælnings fornemmelser, nogle oplever at der er nogen i soveværelset, i mens man ligger lammede og hjælpeløse, en hallucination. Det er bland andet her, mange mener at de møder maren.  Det varer fra få sekunder til flere minutter ad gangen. Det opleves oftest ved stress, uregelmæssige søvnvaner og søvnmangel. I denne Sam hæng af psykiske evner er det ikke en sådanne men det betragtes som en skyldes eb fejl i æterlegemes konstruktion.

Katalepsi er når man ikke kan bevæge sig og fastfryses i en bestemt stilling, det beskrives, som en fejl i æter legemet, dog er min holdning at Hypnagogia og Katalepsi er rodet sammen, Katalepsi ville jeg kun plaser under Katatoni, som er en bevægelse forstyrrelse ved visse sindssygdomme.

 Tilhørende solar plexus

Apport er at kunne flytte en fysisk ting fra et sted til et andet på 0 komma 5.

Bilokation at kunne være to steder på en gang.

levitation er en ophævelse af tyngdekraften, at svæve i luften.

Materialisation er når en ting opløses eller genskabes fra et fysisk sted til et andet, også selv om tingen ikke har eksisteret fysisk før.

Psykokinese er at ændrer på ting, ved tankens kraft uden fysisk kontakt.

Telekinese er at flytte ting uden berøring men ved tankens kraft.

Transportation er når en person bevæger sig fra et sted til t andet på 0 komma 5. Det sker ved at det fysiske legeme accelereres op og overgår til et ikke fysisk plan.

 

Tilhørende hjertet chakraet

Klarfølese/clairsentience er indføling/fornemmelser af hvordan en guide eller afdød er ser ud, opføre sig eller den tilstand den afdøde er i ved fx sygdomme osv. Der skabes bilder eller fornemmelser inde i en og den afdøde/guid kan se i ens indre. Samtidig er det her vi kan fornemme fortid, nutid, fremtid.

Psykometri er aflæsning af en genstand/billedes/navns udstråling.

Remoteviewing er indføling på en person der befinder sig et andet sted, fx hvis du er her i DK og kan mærke en i Kina.

Disse Psykiske evner der står her under grøn, er alle fornemmelser.

Tilhørende hals chakraet

Automat skrift er, at en person lader et ikke fysisk væsen overtage kontrollen med deres hånd, og skriver igennem dem. Personen selv er ved fuld bevidsthed, som ved semi trance. (se længer nede).

Inspirations skrift er når en person skriver med inspiration fra åndelig side. (Aeister Crowey sagde at nogen af hans værker blev skrevet på denne måde)

Klarhørelse/clairaudience er at høre lyde, stemmer og musik lige så tydelig, som ved en almindelig fysisk samtale, altså ikke en samtale inde i det indre ude i det fysiske rum.

Partiel trance/semitrance er når en person overskygges og er ikke helt væk, altså stadigvæk har kontrol, det er dette værktøj en del shamaner benytter.

Trance følelseslegeme og tankelegeme træder til side og giver plads for et ikke fysisk væsens kan overtage personen,  det gør at personen skifter stemme og bevægelser efter det væsen som har overtaget. (Dette er hvad bl.a. Graham Bishop har benyttet)

Tilhørende pinial chakraet

Aurasyn er at kunne se auraen, og er denne evne tydelig er klarsyn også en del af ens psykiske evne.

Klarsyn /clairvoyance er at se guider og afdøde lige så tydeligt, som hvis man ser en fysisk person. dette deles op i eksternt klarsyn, som er at se afdøde og internt klarsyn, som er at se bilder/glimt af afdøde.

Telepati er overførsel af information mellem mennesker/dyr/væsner altså fra sjæl til sjæl, uden brug af ord. Der skelner mellem den interne og eksterne telepati.  Det interne er udveksling af information, det vil sige, det der foregår mellem hjernen/ astrallegemet/ mentallegemet. Det eksterne er en spontan overførsel af informationer mellem mennesker. Man kan godt være i ekstern telepatisk kontakt, uden at man er selv er klar over det.

Prækognition forud viden, som i at vide hvem det er der ringe før du har taget telefonen eller at en ven/familie medlem dør ved en bestemt dato.

Tilhørende krone chakraet

Intuition er ikke en psykisk evne, men er en 100 procent åndelig sans, der formidler kosmisk viden.

Kosmisk bevidsthed er kort sagt en permanent anvendelse af intuitionen.

Lige en lille note

Der er yderligere to begreber der bliver rodet sammen, som har med personer der arbejder med de psykiske evner af gøre, de bliver sidestillet som samme betydning, vi prøver lige at skille dem her.

  • Et Medie arbejder med “evidences” dvs. sig at personen arbejde med beviser og giver beskeder fra afdøde, der kommuniker fra den anden side , og der ved arbejder mediet ud fra at bevise “livet” efter døden.
  • En Clairvoyant arbejder på et mere psykisk plan dvs., at de fornemmer mere omkring hvordan personen er og mærker beskederne inde fra.
Og så lige en note mere, som egentlig slet ikke har noget med de forskellige psykiske evner af gøre og alligevel har fat i det store overskrifter, der bliver rodet sammen – KARMA.
Karma er tit misforstået. Det forstås som en straf, men det er det ikke! Der er selvfølge forskel i betydning, alt efter hvilken religion man tager fat i.
  • For en hinduist hænger det sammen med kastesystemet, her er man født i det samfundslag, man fortjente fra tidligere liv. Derfor kan man, ved at lave flere gode gerninger i dette liv, blive ophævet til en højre status i næste liv.
  • I buddhisme er karma en universel lov. Ved at forstå karma er der mulighed for, at forstå årsagen til de ting der sker os. I kraft af at kunne forstå dette, er vi selv i stand til at bestemme vores liv. Karma bliver således til vores handlinger, fx går du udenfor i sne, slud og blæst uden halstørklæde og jakke, har du givet dig selv en god mulighed for at blive forkølet.
Karmaloven er således årsag til virkning og ikke et straffe system.
Det ubehagelige møder os, som konsekvens af vores umoden handlinger og tanker, hvorimod de gode ting er konsekvensen, af mere modne eller kærlige handlinger/ tanker. Dvs. at selv om vi er et godt menneske og gør gode ting, kan dårlige ting godt ske, da det også har noget af gøre med, hvordan vi tænker – og især tænker om os selv. Vi kan kun modtage, det vi selv indeholder og har udviklet os til.

Til denne artikel har jeg brugt mine egene noter, de er taget fra forskelige kurser jeg har tage ved  bl.a. Lone Hertz, Jette holm, Nichlas Farup, og derfor kan jeg desværre ikke opgive kilde liste da jo er mine noter.