Numerologi

Had er Numerologi? Jeg var en gang til et foredrag med Dan Millman, han kom med et godt bud “Ja,  jeg ikke forklare hvordan det virker, men det virker og det er rat mærkeligt”. Det holder jeg mig til! – der ligger noget magi i Numerologi, som gør at energi i tid og navn kan regnes ud og alligevel har det ikke en skid af gøre med magi, da det bygger på antagelsen om, at alt i universet har forskellige, og at disse energiformer hænger sammen og påvirker hinanden. Det vil sige vi indeholder vores skæbne, livslektioner og formål, i vores fødselsdag og navn.

At man ændrer sit navn, bliver man ikke Leif Lalleglad af, men da vi tiltrækker de samme energiformer fra universet, som allerede er en del af os kan det give en transformation og vi kan der ved komme tætter på sine skæbne. Det vil sige at lære om numerologi gør, at man har et redskab til at regne ting/energier ud før de sker og påvirke det, altså det kan bruges til at aflæse vores skæbne, livslektioner og formål og vi kan ænder det. Men man kan jo også bare bruge det til at udregne de energier man er omgivet af og slet ikke ændre sit navn.

Der er flere systemer, nogen hvor der tages udgangspunkt i den hebraiske mystik, og nogen hvor det er indisk astrologi der anvendes osv.

Et overblik

I numerologi har vi både fødselstal, vores navnes tal og vores højere selv tal, disse fortæller om med hvilken styrke/energi vi møder verden på. Der ud over kan man regne energien ud i dage/måneder/ år og hvad man nu begiver sig ud i. 

Det er i korte træk sådan her:

Her er et lille indblik i den udgave/system jeg har lært. Det stammer fra den Kaldæiske numerologi/ Oldtidens numerologi, den kom til Danmark i 80’erne og er dag den mest udbrede. Det siges at kunne spores tilbage til Oldtidens Kaldæa, som var en del af Babylon og Mesapotamien, den siges at være den mest præcise. Men den er pokkers tæt må den som blev grundlagt af den græske matematikker og astrolog Pythagoras, dog interesserede han sig for heltal, og ikke så meget for dem som bliver beskrevet længer nede i artiklen. Det var især tallene 1-9, som Pythagoras beskrev detaljeret, bruger du opslags sider på amerikanske sider, vil det med stor sandsynlighed være Pythagoras systemet, du støder på.

Når dit fødselstal/grundvibration  er den dag du er født, KUN DEN DAG, ikke noget med år osv. Så er du født d. 1. så er du 1ér, er du født d. 2. så er du 2ér osv. Når vi kommer til de dobbelte tal, som fx d.10. så ligges de to tal sammen, så det bliver 1+0 =1 eller som d. 11. bliver til 1+1=2 osv. 

Skal du bruge den månede du er født i så går du enlig på samme måde som ved at regne grundvibrationen ud, dog hvis du er født i 10, 11 og 12 månede får du et dobbelt tal som skrives dobbelt fx er du født i december den 12 månede er der 12/3, for di 1+2 giver 3, og hvad er det så du har regnet ud her det er Månedsvibrationen.

Bruger du det år du er født i er det det sammen fx du er født i 1980 så er det 1+9+8+0=18/9 og det vil give Årsvibrationen.

Men til at starte med skal vi bruge gurndviprationen. Det vil sige, vi slutter af med at kan være 9 forskellige tal, det vil så sige, at vi kun er 9 forskellige typer? NEJ men der er 9 grund energier. De 9 grund energier er bundet op på de mystiske vibrationslov, som tidligere tiders mystiker og okkultister, har til skrevet de 9 planeter i vores solsystem, og de er :

Solen

Solen står for at være vores identitet/ individualitet/ vores inderste væsen og er derfor vores oplevelse af os selv. Solen er den væsentligste kilde til vitalitet og selvforståelse – uden sol intet liv.

Her er du født d. 1. 10. 19. 28.

Dette giver 1éren nogen overskrifter der ser således ud:

Månen

Månen står for at være vores følelser/ indlevelse og i det heltaget vores stemninger. Månen står for vores instinktive reaktioner og vores modtagelighed. Månen er duaden/ dualiteten om godt og ondt og alle andre modtætninger.

Her er du født d. 2. 11. 20. 29.

Dette giver 2éren nogen overskrifter der ser således ud:

Jupiter

Jupiter står for vækst/ udlængelse, om det så er i den fysiske verden eller vores indre univers. Jupiter er glæde lykke, humor, optimisme, livslyst, kontakt med de anderledes som fx andre kulturel, religion og filosofi.

Her er du født d. 3. 12. 21. 30.

Dette giver 3éren nogen overskrifter der ser således ud:

Uranus

Uranus står for frihed, fremsyn, originalitet, opfindsomhed, nytænkning og visioner. Den nedbryder grenser og tillader abstrakt tænkning.

Her er du født d. 4. 13. 22. 31. er det lille skæbnes tal.

Dette giver 4éren nogen overskrifter der ser således ud:

Merkur

Merkur står for talegaver, skrivefærdigheder, kommunikations evne, den konkrete tænkeevne, så som evnen til indlæring, boglig uddannelse, samt evnen til at viderebringe og formidle indlært viden.

Her er du født d. 5. 14. 23.

Dette giver 5éren nogen overskrifter der ser således ud:

Venus

Venus står for det sanselige, den lader os påskønne skønhed i sex og de kærlige følelser i omgivelserne. Den står for værdi i tilværelsen så som økonomi, penge, luksus og bekvemlighed.

Her er du født d. 6. 15. 24.

Dette giver 6éren nogen overskrifter der ser således ud:

Neptun

Står for at være intuitionernes planet, det irrationelle, ukonkrete i livet så som drømme, fantasi og tro. den kan fører til illusioner og virkelighedsflugt eller krystalklar viden og indsigt.

Her er du født d. 7. 16. 25.

Dette giver 7éren nogen overskrifter der ser således ud:

Saturn

Saturn er erfaringernes planet, den står for forpligtelser i forhold til omgivelserne den angiver koncentration, stabilitet, struktur og selvkontrol.

Her er du født d. 8. 17. 26. er det store skæbnestal

Dette giver 8éren nogen overskrifter der ser således ud:

Mars

Mars står for handlekraft, beslutsomhed, viljen til at forandre verden, en erhvervsplanet, idet den står for virketrang og giver os mod, slagkraft, drivkraft og gå på mod i arbejdet.

Her er du født d. 9. 18. 27.

Dette giver 9éren nogen overskrifter der ser således ud:

Det var fødsel tallene og så til navne tallene.

Navne Tal Værdi:

Skriv dit navn og find tallene, fx jeg heder Dittekarina=41445212151 disse tal ligges sammen =30 som så ligges sammen, men alligevel beholdes som 30, dvs. det kommer til at blive = 30/3 et dobbelt tal, hvor selve navnet har et to ciffer talværdi 30 og 3 tallet, det der bruges til at regne vider i “huset”, som er ens live energi/ det vi omgiver os med, men kan kalde det vores rustning vi møder verden med. De to ciffer bruges altså både i navn, udregning af “huset/diamanten”, i “fremtid” udregning og skæbnes tallene.

Huset/ diamanten se ud som billede her ved siden af, men vi vil i denne artikel ikke gennemgå opsætningen af det yderligere, men i stede springe vider til energien i tallene. 

Her er ingen bokstaver med  talværdi for 9/ dette system kommer fra den hebraiske mystik.

Så er der de to cifre tals værdig:

10. LYKKENS HJUL – har fællesskab med tarottens skæbnes hjul, energien står for ære, troskab, selvtillid. Er hverken god eller dårlig, men heldig, fordi ens planer lykkes og energien er hurtig.

11. Den knyttede hånd eller løven med mundkurv – har fællesskab med tarottens retfærdighed, energien står for skjulte fare, rettergang, andres forræderi, har svært ved at stå imod.

12. Ofretallet – har fællesskab med tarottens den hængte mand og energien står for lidelse, offer for andres planer, aldrig få fuldført sine drømme.

13. Skelet elle døden – har fællesskab med tarottens døden, energien står for  skift af planer og opholdssteder, magt brugt forkert vil ramme en selv, det ukendte og uventede. Dog er 13 brugt rigtigt er det meget heldigt og giver magt og herredømme.

14. Bevægelse – har fællesskab med tarottens mådehold, energien er, forening, fare ved uvejr, vand, luft, ild (både fysisk men også symbolsk) held med penge, spekulation, ændringer i handel, der er fare for andres handling.

15. Magisk, Mystik – har fællesskab med tarottens djævlen og energien står for at der kan bruge magi, hvis det er i forbindelse med et andet heldigt tal. I forbindelse med 4 og 8 er det sort magi. Ellers er energien i dette tal veltalende, sans for kunst musik stærk personlig tiltrækning, heldigt tal  for at opnå penge, gaver og andres gunst.

16. Det ødelagte citadel – har fællesskab med tarottens tårnet, energien her er livsfarlig skæbne, ulykker, tilintetgørelse af ens planer, det der er bygget op bliver mistet.

17. Magisk stjerne 8 takket Venus stjerne – har fællesskab med tarottens stjernen, energien her er at man vokser åndeligt under prøvelse og vanskeligheder, det er udødelighedens tal, ens navn vil overleve, det er dog ikke så heldigt for en 4 eller 8ér.

18. En bloddryppende måne – har fællesskab af tarottens månen. Energien her er materialisme der prøver at ødelægge ånden, bitre stridigheder i familien og i krig, sociale omvæltninger der advarer mod farer ved vand, ild, og eksplosioner (båden fysisk og ved symbol).

19. Himmels prins – har fællesskab med tarottens solen, energien er lykke, ære, succes, held i ens planer.

20. Dommen – har fællesskab med tarottens dommen, energien er her vækkelse af nye hensigter, planer og ambitioner, et kald, ikke materiel succes, forandringer, forsinkelser, udvikler åndelig styrke.

21. Magisk krone har fællesskab med tarottens universet, energien her er, fremskridt, ære, succes, sejer efter lang kamp og målbevidsthed.

22. God mand blindet af andres dumhed bærer en sæk af fejltagelser – har fællestræk med tarottens narren, energien er  forblændelse, illusioner, falsk dom og det er først når der er farer vågner man op.

23. Løvens kongelige stjerne har fællesskab med tarotten magikeren, energien er, succes, hjælp fra “skyts” ånd, beskyttelse.

24 + 33 + 42. Heldig hjælp fra folk af høj rang – har fællesskab med ypperstepræstinden specielt 24 og energien er vinding gennem kærlighed og det modsatte køn, der er nogen der fører en videre ad livets vej.

25 + 34. Styrke gennem erfaringer – har fællesskab med tarottens kejserinden specielt 25, energierne er her, fordele ved iagttagelse af folk og ting, heldet er betinget af strid og prøvelser i de yngre år gunstigt og derfor nogle sjover energier når man ikke længer er ung.

26 + 35 + 44 + 53 +62 + 71. Advarsel – har fællesskab med tarottens kejseren på hoved, specielt 26, energierne er katastrofer, der skyldes andre, ruin ved spekulation, dårlige partnere og andres råd, det er energier der gær man hele tiden skal værre opmærksom og være på vagt for ikke at blive snydt.

 27 + 36 + 45 + 54 + 63 + 72. Scepteret – har fællesskab med tarottens præsten specielt 27, energien er autoritet, magt, herredømme, at produktivt intellekts bliver belønnet/ evner giver høst. Bringer dine ideer og planer til udførelse.

28. Modsigelser – har fællesskab med tarottens de elskende på hoved, energierne er de store løfter, der ikke bliver til noget, med mindre at fremtiden vurderes nøje, tab, modstand, svær konkurrence i handel, tab ved domfældelse, må begynde forfra hele tiden.

29 + 38 + 47 + 56 + 65 + 74. Usikkerhed – har fællesskab med tarottens vognen på hoved specielt 29, energierne er forræderi, andres bedrag, prøvelser, modgang, uventet fare, upålidelige venner, sorg og skuffelse fra det modsatte køn.

30 + 39 + 48 + 57 + 66 + 75. Dybsindige konklusioner – har fællesskab med tarottens styrke specielt 30, energien her er tilbageblik, “åndelig overlegenhed”, skubber materiale ting til side, er hverken uheldigt eller heldigt og kan have meget magt, men også være neutral, alt efter personligt eget ønske.

31 + 40 + 49 + 58 + 67 + 76. Indeslutte person – har fællestræk med tarottens eneboeren på hovet, specielt 31.Energien her er isoleret og materielt uheldigt, disse er en yders kedelig energi og vær forsigtig med disse energier/tal.

32 + 41 + 50 + 59 + 68 + 77. Magisk kraft; har energien af sammenslutninger af mennesker og nationer, der er heldigt hvis personen har god dømmekraft, men kan hindres af andres stædighed og dumhed. Her har jeg ingen tarot reference.

37 + 46 + 55 + 64 + 73. Gode venskaber; her er energien kærlighed, gode forbindelser med det modsatte køn, godt for alle fællesskaber. Her har jeg ingen tarot reference.

43 + 52 + 61 + 70 + 79. Uheldigt; energien er her revolution, omvæltning, strid, fiasko og forhindringer. Her har jeg ingen tarot reference.

51 + 60 + 69 + 78. Stærk; her er energien en krigers natur, pludseligt avancement, specielt godt for mennesker der er i hæren/føden eller er leder. Tallene advarer desuden mod fjender snigmord. Her har jeg ingen tarot reference..

Litteratur:

kan desværre ikke huske bøgernes navne men forfatter har været:

Cheiros, Linda Goodman, Dan Millman, Annet Kofoed Billede af huset er lånt fra Louise Fakenberg side, hvor du også kan læse mere om numerologi.

kursus materiale af Mauren Pihl, Lone Hertz og selvfølge noter fra Jeanny.