Forside

Velkommen til Asdun

En side for hekse, om hekse, af hekse, nå ja så er den også for vølver, troldkyndige og andet godt folk.

Asdun kom på første gange i 2010 og har alt tid haft til formål at samle e hekset folk fra nær og fjern, og med respekt for hinandens forskellige måder at være hekset på, at være med til at skabe gode betingelser og god formidling for folk som hekse, vølver, troldkyndige i Danmark. Du vil her på siden finde en række artikler og informationer, der relaterer sig til netop hekse, vølver og troldkyndige, der er også nogen gode links forneden på siden .

Hvad er en heks?

Hos den moderne heks glider det at være heks, ofte sammen med dagligdagen, og danner en livsstil med kendskab til teknikker af magiske/ okkulte karakterer. Det kan være alt muligt inden for fx urter, krystaller, healing, spådom, forskellige væsner,  ånde osv.

Men hvis jeg skulle give et bud på hvad er en heks såå tjaa, det lyder lidt flabet, men en heks er en der praktiserer heksekunst. Hvad vil det så sige at praktisere hekse kunst? Laurie Cabot sagde en gang at heksekunst er kunst, videnskab og religion (spiritualitet), den beskrivelse giver god mening i en moderne kontekst, men hvad betyder det enlig?

Kunst

Man kan læse masse bøger om hvordan ritualer gøres og hvordan man lever som heks, men faktum er at ikke to hekse gør det på samme måde i samme slags ritual fx er en godt til at synge og hun/han kan i sine ritualer brug sang, chant, mens en anden der synger så fuglene flygter fra skoven, måske ville fortrakke at digte eller brug tromme. Der også en kunst i at finde den rigtige udtryks form, i for forhold til hvor man er i livet, forandringer udfordre kreativeten.

Foto af Mira Hope Calendula 

Videnskab

Den “almindelige” videnskab har udgangspunkt i den verden,  vi oplever i dagligdagen. Det gælder ikke for kvantefysikken. I den kvantefysiske verden   kan alle objekter opføre sig både som partikler og som bølger, som er udstrakt over en del af rummet. Aaarrr… hvad betyder det lige? 

* Malte Tichy, der er postdoc ved Institut for Fysik og Astronomi på Aarhus Universitet siger : »Vi er vant til, at tingene opfører sig på en bestemt måde i vores almindelige verden, men alt foregår meget anderledes, når man bevæger sig ned i den mikroskopiske verden.«…

»Tidligere troede man, at de to forskellige verdener udgjorde to yderpunkter, og at der ville være en glidende overgang imellem dem. Men vi viser i vores undersøgelse, at det ikke er tilfældet. Der foregår også mærkelige ting i overgangen mellem de to verdener«. 

Heksen anderkender, at den hverdag de fleste af os oplever på de fysiske plan,  ikke er hele billet af hvad der enlig forgår omkring os. 

En heks lader sig ikke slå ud af videnskaben, de er oftest animistisk anlagt og fra deres synspunkt er det bare den videnskaben der ikke er er udviklet fint nok til at kunne måle det der sker omkring os.

* Videnskab.dk Kilde

Spiritualiteten

Heksen ser livs-ånd i alt, fx i lufte, vandet, planterne, dyr, sten. Ånden/ livet/ energien dels op i feminin og maskulin, for en hel del heks kommer det til udtryk i brugen af deity (guddom) og da heksen er polytheistic,

altså at man bruger mere en en deity (guddom), kan disse have mange ansigter. Om den feminine energi bliver repræsenteret af jomfru Maria eller Kali og den maskuline bliver repræsenteret af Thor eller Vishnu er ligegyldigt, da energien løber igennem dem alle og er udtryk for forskelige aspekter af  den feminine og maskuline energi. I princip ville de  kunne bliver repræsenteret af film helte eller tegne series figur. Men ikke alle hekse bruger deity.

Den feminine energi/ Gudinden

gudinden kan fx. være  jorden, månen, natten og havet, den energi hun står for er rummelig, kærlig, rå, livgivende, men også mørk og krigerisk og hævngerrig. Hun bliver ofte i moderne hekse verden vis som den “triple” gudinde her er hun jomfrugen, moderen og den gamle kone.

Den maskuline energi/ Guden

guden kan fx være  skyen, solen, vegetation, han er også dyrenes herre en kriger, en beskytter og konge. Han bliver i den mordernet hekse verden ofte set som den hornet gud.

Vil det sige heksen er religiøs?

Hos den moderne hekse, glider det at være heks sammen med dagligdagen og danner en livsstil med kendskab til teknikker af magiske/ okkulte karakter, det kan være alt muligt inde for fx urter, krystaller, healing, spådom, væsner af ånd osv.

Det er en naturreligion/livsstil, det er at se/høre/føle det guddommelige i vores omgivelser naturen. At komikere med havet, vinden og jorden. At se naturen fødes, leve og dø, for så at blive genfødt året efter.

Dvs. at anerkende naturen kører i ring, i årstiderne er en cirkel af gentagelse, fødsel, liv og død, for igen at blive forår/ genfødt osv., dette ser en stor del hekse også som en billedet  af deres eget liv og tror derfor på reinkarnation.

Hekse anerkender at vores handlinger har virkning for andre og omvendt, en del hekse har opfattelsen at ting der sendes ud, sendes trefoldigt tilbage. I min optik tænker jeg, at det du sender ud bærer du på i krop, sind og ånd og ikke noget med giver du en lussing får du 3 tilbage!

Som heks tror man ikke på gud/Jave eller Satan, hvilket gør beskyldningerne for at være satan tilbeder rimelig komiske. For hekse er der en dobbeltsidet energi der både har det maskuline og feminine, det mørke og lyse i sig, dette skaber balance og for nogen (ikke alle hekse) udtrykkes det i før omtalte gudinde og gud der skaber balance i mellem sig. 

Hvad er heksen så?

En heks kan være en kvinde og det kan være en mand. Kvinde og mand er lige, derfor er der problemer i at kalde det ene køn noget andet, men det er der alligevel nogen der gør. Heksen er både mørket og lyset af jordens kraft, de lever med naturens rytme og månens cyklus.

Så hvad er en heks? Det er en der praktisere heksekunst? Hvad er heksekunst? Det er kunst, videnskab og spiritualitet og  en heks er en der lever kunsten, videnskaben og spiritualiteten.

Hvornår er man heks?

Når man vælger at kalde sig heks, så er man heks! Det er ikke en beskyttede titel. Der er meget der følger denne titel, og mange prøver at kalde sig alt muligt andet, for til sidst alligevel at ende med at kalde sig heks, af den simple årsag at det er nemmest. Både i forhold til at finde andre ligesindet og når man ska forklare sig for andre. I en del hekse traditioner, er der grader i forhold hvilken hekse titel man har, som fx heks af 1. grad eller som præst inde osv.

Kan en mand være heks?

JA! Eventyr og Pop-litteraturen har opdelt ordene så vi tror, at en heks er en kvinde og en mandlig heks kaldes troldmand.  Men der går hurtigt lidt Merlin/ Harry potter i den! Taget i betragtning af hvilken tidsalder vi er i, så er der sket en del med vores gamle ord og sammensætninger af ord. Troldmand, troldkarl, eller når man bruger de engelske warlock, wizard, bliver hurtig lidt komiske. Der er også ældre ord som heksemester. Men faktum er, at vi ikke ved om hvordan netop dette ord er blevet brugt. 1 – var det kun mænd der var heksemestre og 2 – betød titlen at man mestrede heksekunst eller at man mestrede hekse? Der er  nogle børne/ ungdoms bøger hvor heksemesteren jager hekse og absolut intet har af gøre med at være “heks”.

Troldkyndig går både for mand og kvinde, heks går både for mand og kvinde; lidt ligesom menneske det er også både for mand og kvinde.
Faktum er at nogen ord er både og. Udgangspunktet, i forhold til det at være heks, er at de er lige så hvorfor gøre forskel?

Hvad er en vølve?

Vølven  er i den gammel nordiske religion en kvindelig kultleder og frit oversat betyder vølve ‘stav bærer’, hun var der  lavede sejd og sang galder.  Før kristendommen var vølverne respektere, men efter middelalderen blev vølven associeret med ordet heks, der kom med den kristen tid.

I dag er der Vølve der bruger titlen fordi af flere forskelige grunde, for nogen er det at vølven er heksens bedstemor og dermed er anset for at være mere end en heksen er, for nogen vølve er det fordi der er meget nordiske og måske endda følger asatroen (den mandelige udgave blive nogen gange kaldt sejdmænd), men det at være vølve er oprindeligt et kvinde fag. Så er nogen for tildelt titlen, og ligesom med heksen titlen er der ikke patent på vølve titlen.

Hvad er en troldkyndig?

Enlig også en gammel udtryk, fra før tiden med hekse titlen, her er det ikke nødvendigvis en der bruger sejd og galder, og det er både en titel der kan bruges af kvinder og mænd.

Podcast

asdun har en podcast, der hedder Hexèn her er forskellige serier, i et par af den snakker jeg om begrebet heks og heksens værktøj. Andre af Hexéns podcast kan findes i øverste fandblad.