Smykker af kobber, sølv og guld

Ligesom krystaller/sten påvirker os, gør symboler og metaller det også. Og lige som med krystaller/ sten kan viden om dette bruges til vores fordel, her i vil jeg kort fortælle om 3 af de metaller det oftest er i vores smykker og som har en indvirkning på os, vores krop og psyke.

Kobber:

har ry for to fantastiske enskaber – det eliminerer skadelige stråler og det er en fantastisk energi lader og varme leder, faktisk er kobber et livsvigtigt sporstof for flere dyr og planter og mennesker. Kobber kan påvirke svampe, alger og i det hele taget skadelige mikrober. Der ud over har kobber fælles energi ladning med både sølv og guld.

Sølv:

er en feminin energi/ gudinde, der relaterer til måne, det virker på den indadvendte energi, kølende, dæmpende og beroligende en yin energi og ligesom kobber kan den anvendes, som energi lader og varme leder. Der er meget få mikroorganismer der kan udvikle resistens over for sølv, oven i købet  er sølv gift for en lang række af bakterier, en pudsig detalje om sølv er før der var antibiotika, blev sølvnitrat brugt til at behandle infektioner og med held under 1. verdens krig. Det har også været brugt i mælk, vin, vand osv. for at øge holdbarheden. Sølv er en anelse håre end guld.

Guld:

er en maskulin energi /guden, der relatere til solen der virker på den ud avende energi, er varmende, kraft og energisk, en yang energi. Guld måles i karat jo højre, jo rener guld, 24 karat er således det reneste guld, i smykker er det ofte 22 karat, 18 karat eller 14 karat, des laver karat des højre indhold af enten sølv eller kobber. Den sjove fortid for guld er bl.a. at for alkymisterne fra tiden hvor guld stod for overjordisk rigdom overjordisk, velstand og  symboliserede det evigheden, erkendelsen og troskab.

Venstre side

er feminin

modtagende

dvs. her modtager du ting og filtrere det du ønsker at modtage energi fra,

er det noget du vil forstærke så bæres smykket her

Højer side

er maskulin

udgående

dvs. her handler du og agere på det du ønsker at handle/ager på

er det noget du vil forstærke bæres smykket her

Fingere:

Lillefinger er rod chakraet, den forbindes med Merkur og til trods for at være rod chakraet er den her forbundet med komikation, formidling og intellektet.

Ringfinger er hara chakraet, den forbindes med solen er her forbundet med jegét og individualitet.

Langefinger er solar plexus, den forbindes med Saturn og er ambition, koncentration og ansvar.

Pegefinger er hjertechakraet, den forbindes med ekspansion og bevidsthed.

Tommel er både hals, pineal og krone chakraet, de forbindes med Venus, som er kærlighed og vurderinger.

Her skal man huske at det at gå med ringe på alle finger kan have stor betydning, fx vil sølv på alle finger dæmpe alle chakra og den feminine energi bliver indelukket.

Husk at rens arve stykker/smykker, da metallet ligesom krystaller bliver påvirket at brug, dvs. de optager en del af brugeren og hvis fx den man har arvet fra havde en sygdom kan man uden rensning af smykket udvikle symptomer af samme sygdomme som forrige ejer havde. Idet hele taget er det godt at rense sine smykke med jævne mellem rum og gå ikke med smykker af vane, sov ikke med dem uden at rens dem og bær dem ikke for andres skyld end din egen.

Metallerne kan renses på samme måde som krystaller.