Magisk Tid

Kan tid være magisk

Ja den kan

Det er meget almindelige at sige moder natur eller moder jord og det er et smukt symbol på lige hvad vores jordklode er. En der passer på sine børn (os) og brødføder dem. Hekse anerkender den forbindelse der med naturen og dens cyklus.
De primære temaer for naturen spilles ud over året, der er op delt i lys og mørke, sol og måne, varme og kulde, vækst og hvile, mandligt og kvindeligt og temaerne er fødsel, død og genfødsel. Disse temaer der danner en cyklus der går i ring og forbinder os med jorden, årstiderne og universet.
Jeg har en gang lært at universet elsker rituelle og magiske handlinger, fordi det så bliver det tydeligere for „vores hjælper“ at se hvad det er hvad vi vil! Magi og ritualer kan udfores på et hvilket som helst tidspunkt det skulle være og vi kan opnå fantastiske resultater. Men der er tidspunkter der allerede har en vis magi i sig selv og det er det det
næste vil handle om.
Som nævnt går cyklussen i ring, og det er jo logisk nok, forår, sommer, efterår, vinter og det hele gentager sig, som en kontinuerlig cirkel, spiral eller et hjul. Hvis vi ser over ordnet på årstiderne og hvilken magi der på disse tidspunkter er særlige frugtbare, altså har en ekstra hjælp fra naturens side. Forår er fornyelse, renselse, muge ud og rydde op.
Sommer står for vækst, varme og håb. Efterår er tid til status af hvad der har været og det der forventes frem af. Vinter er hvile, selv indsigt og planlækning for foråret.
Ikke alle hekse dyrker de otte sabbatter, men dagene har en vis energi i sig selv alligevel og er særlige tidspunkter til magi.

Vintersolhverv /Yule

– Ligger d. 21. – 23. december, det regnes nøjagtigt ud, fra hvornår jodens polar halvkugle er længst væk fra stjernen.
– Det er den korteste dag og den længste nat på året.
– Der fejres solens tilbagekomst og her er håb.
– Energien er god til overflods magi og (trylle)formularer.
– Det er dagen til at sige tak og give videre af hjertet.

Midt vinter/Kyndelmisse /Imbolc

– d. 1. februar
– Der fejeres at lyset vender tilbage, dagen står i gudinden Brigittes navn, der står for lærdom og inspirer til den kvindelige kraft.
– Energien er god til klarhed, selv indsigt og selv opretholdelse.
– Det er dagen til at lave en lys meditation og lad jorden og lyset åbne dig og give dig for inspiration.
aæg

Forarsjavndøgn /Eostre

– d. 21 – 22 marts, det er den dag når solen passere ækvator således at dag og nat er lige lange.
– Der fejres netop at dag og nat er i balance /lige lange og går i retning af sommer.
– Energien er derfor balance og vækst og efterlad hvad du ikke ønsker, og opret nye ønsker.
– Det er dagen for fertilitet, kærligheds magi og nye projekter.

MajNat/Valborgaften / Voldermisse /Baltaine

– Natten mellem 30. april – 1. maj.
– Der fejres ægteskabet for gudinden og guden, kan ses som billede på moderjord gøre sig klar til at blive frugtbar.
– Energien er til det maskuline og feminine.
– Det er dagen for kærligheds magi og
bryllup/ håndfæstelse.

Sommersolhverv /Litha

– d. 21. /23. juni.

-Der fejres den længste dag og dermed den korteste nat.

– Energien er høj solen er på sin fulde effekt.
– Det er dagen med magi der har med selvudvikling, det der bringer lys og glæde ind i dit liv.

Før høstfest /Lammas

– d. 1. august.
– Der festes for kornet og ønsket om en god høst, fejer det med et nybagt brød af
den første høst
– Energien er at modernatur begynder at trække sig tilbage, blive indad og rolig, sagt
på en anden måde, sæt farten ned.
– Det er dagen at gøre status over årets magi, kigge i din magisk dagbog / spejlbog
eller hvad du nu kalder dine notater, se hvilke magi du har opnået, hvilken „høst“ du opnået.

Efterårsjævndøgn /Mabon

– d. 21/22. september.
– Der festes for høsten der er i hus.
– Energien ligger til at tage status over, hvad der har tjent dig godt, hvad der ikke har og hvad skal reparere før den mørke tid kommer, en forberedelse på hårdere tider.
– Det er dagen til magi hvor du bruger det inderste af dig selv, den inderste kerne af dig selv.

NovemberNat/Allehelgensaften /Samhain

– d. 31. oktober
– der festes for hvor du kommer fra, de døde og fortsættelse af livet.
– Energien denne nat har en tynd grænse mellem de døde og de levende verdner og kommunikation i mellem er derfor nemmere.
– Det er natten hvor man kan bede forfædre ånder om vejning om fremtiden, det er også en god nat at spå.

Ugedage

Ugedagen har også forskellige energi.

Mandag

Er månens dag og denne dag står i kærligheden og venskabs tegn. Det er dagen hvor der energi til magisk arbejde som; spådomkunst det kan værre spejlmagi, krystalkugle eller det kan være klarsyn, rensning, velsignelse og indvielse af et hjem eller grund jord. Mere praktisk kan dagen bruges på fremstilling af formler / medicin. Det er også dagen til lærdom, sundhed og meditation.

Tirsdag

Er Tyrs dag, denne dag har energien som guden Tyr, der er nemlig jordforbindelse og handlekraft, på sådan en tirsdag. Det er en god dag at starte nye ting, for energien i dagen ligge i at give mod, styrke og vitalitet. Og som Tyr der løste konflikten med Fenrisulven, ligger denne energi også til at løsne konflikter.

Onsdag

Er Odins dag, han er allfader og gud for runevisdom, han er krigs og døds gud. Han ofrede sig for at få kontakt og visdom til runerne og han bestod. Denne dag har energien til kontakt om det er via telefon, computer, skrift og samtale. Her er en dag hvor det er godt at lave magisk i forhold til en forstående eksamen eller forretning. Det er også en god dag til penge magi, ad der ligger god energi til forretninger.

Torsdag

Er Thors dag, som når Thor er ude og bulder og skabe et vældigt vejr, har denne dag energi af udvikling, ekspansion, torden og eksplosion. Det er en dag hvor al magi kan udføres med ekstra kraft, hvor plante der høstes har ekstrem kraft.

Fredag

Er Figg eller/ og Frejas dag, dette er en dag der står i kærlighedens tegn og det er en rigtig god dag at elske….(her med påstår jeg på ingen måde at dette kun kan gøres denne ene dag om ugen!). Dagen har energi af kærlighed, frugtbarhed, partnerskab, giftemål og velbehag. Den energi gør at arbejdet med dufte, som røgelse, olier, kosmetik giver en ekstrem dimission oven i. Det er også dagen at arbejde på de drømme du har for fremtiden, drømmetydning og frugtbarheds ritualer.

Lørdag

Er fra gammel, gammel tradition en dag af renselse. Her er det dit hjem, din krop, dit sind der menes, både fysisk, psykisk og åndeligt, hvis det er muligt. Det er en dag hvor der er hjælp til at rense dårlige vibrationer, onde ånder eller bare ånder der ikke skal være der og sende det/ de videre hvor det/ de hører til. Lørdag er dagen for afslutningen og derfor en god dag at få afsluttede projekter eller for den sags skyld, at arbejde med døden (nej der menes ikke at man skal slå sig selv ihjel på en lørdag!).

Søndag

Er solens dag, en lykkens og heldets dag. Dette er din dag, det er dagen der er kilde til vitalitet og selvudfoldelse, din identitet, individualitet om du vil, den inderste kerne. Det er dagen for velsignelser, bøn og lærdom.

Tid på dagen

Døgnet kan også deles ind, jeg mener egentlig ikke at man skal skema lægge sit magiske arbejde ned i detaljerne, men jeg syndes det er vigtigt man kender mulighederne og symbolerne vi omgiver os med, så her kommer hvilken energi der ligger i døgnet.

Daggry

Er en ny begyndelse, nye projekter, Kreative magi, indvielser

Middag

Er tidspunktet for at beder om øget personlig magt, tillid og styrke til at bede om modet til at give vores lys skinne.

Eftermiddag

Er tidspunktet til at „skinne“ vores fuldsete.

Solnedgang

er til afslutninger, til at bede åndeligt om hjælp til et projekt eller problem.

Midnat

Er spøgelse timen, her kan du bede hjælp fra dine forfædre om hvor dine drømme bliver til virkelighed.

Månen og dens faser

Er en magtfuld hjælper, hvis du slutter dig til den og bruger dens faser, den vil hjælpe dig med at opnå større succes i dit magiske arbejde.

Fuldmånen

Når månen er fuld i nattens himmel er den fuld af energi, den er fuldbyrdelsen af månefaserne, og den lyser med sin fuldeste kraft. En sådan måne giver dig stor effekt på din magi, det er et fantastisk tidspunkt til at udforske din sande vej og formål i livet.

Aftagende

Månen bliver mindre på himmelen og det samme gør energien. Dette er en god tid til at udfører den slags magi, hvor du har til hensigt at komme af med noget, der ikke længere tjener dig eller for at begrænse noget. Det er også her høsten af de planter der skal bruges, til noget der skal forsvinde, som fx. enebær ved gigtsmerter der skal forsvinde.

Sortmånen

Ingen synlig måne på himmelen, dette er en tid til indadvendthed, koncentration og hvile. Her er en fantastisk energi til magi, der beder om fred og kreativt flow, der er også god energi til den psykiske kraft klarsyn og kommunikation med under verden.

Nymåne

En splinter ny måne, til splinter nye opgaver, dette er tiden til begyndelse, genfødsel, for høst af rødder og grene der skal give vitalitet. det er også her du kan bede om fornyelse og inspiration til dit magiske arbejde, eller for den sags skyld andre ting der trænger til fornyelse.

Tiltagende

Månen er tiltagende og vokser sig større i himmelen. Denne energi er god til at udføre magi med det formål og hensigt at skabe vækst og bevægelse i retning af noget du ønsker, der kan være mere sundhed, høje lønforhøjelse, mere anerkendelse, ja alt hvad du ønsker vokse og have mere vitalitet.

Til slut

Hvis jeg skal give et bud på hvornår det er den bedste tid til magi er, vil jeg sige i det øjeblik du ønsker og beslutter dig for at lave den, den tid du bruger for at forberede dig og den tid du bruger på selve magien er det. Tidspunktet, dagen, måneden eller månefasen forstærker det du vil og er et værktøj, men er ikke afgørende for det du vil. Det kan hjælpe dig til at, til at forstærke din magi og gøre det tydeligt hvad det er du vil, og som jeg startede med, så elsker universet rituelle handlinger, det forstærker og gør det tydeligt hvad det er du vil opnå.
.
 

Litteratur:

Heksens håndbog, Dannie Druehyld, Høst og Søn, 1998.
Magi & heksekunst. Dalua; Aschedhoug, 2000

Jorden synger Annette Høst, Møntergården, 2005
Wicca, Scott Cunningham, 2004 (findes på dansk som Lær og forstå Wicca)