Magisk Tid

Moder natur eller moder jord er et smukt symbol på lige hvad vores jordklode er. En der passer på sine børn (os) og brødføder dem. Hekse anerkender den forbindelse der med naturen og dens cyklus.
De primære temaer for naturens energier spilles ud over året, det er op delt i lys og mørke, sol og måne, varme og kulde, vækst og hvile, mandligt og kvindeligt og også temaerne er fødsel, død og genfødsel er en del af årets energi. Disse temaer danner en cyklus der går i ring og forbinder os med jorden, årstiderne og universet.
Jeg har en gang lært at universet elsker rituelle og magiske handlinger, fordi det så bliver det tydeligere for „vores hjælper“ at se hvad det er hvad vi vil! Magi og ritualer kan udfores på et hvilket som helst tidspunkt det skulle være og vi kan opnå fantastiske resultater. Men der er tidspunkter der allerede har en vis magi i sig og det er det det næste vil handle om.
Som nævnt går cyklussen i ring, og det er jo logisk nok, forår, sommer, efterår, vinter og det hele gentager sig, som en kontinuerlig cirkel, spiral eller et hjul, måske nok mest som en spiral da cirklerne gentager sig, men den lille ændring at jorden og du i mellem i den er blevet et år ældre. Hvis vi ser over ordnet på årstiderne og hvilken magi der på disse tidspunkter er særlige frugtbare, altså har en ekstra hjælp fra naturens side.
 • Forår er fornyelse, renselse, muge ud og rydde op.
 • Sommer står for vækst, varme og håb.
 • Efterår er tid til status af hvad der har været og det der forventes frem af.
 • Vinter er hvile, selv indsigt og planlækning for foråret.
Ikke alle hekse dyrker de otte højtider/sabbatter, men dagene har en vis energi i sig selv alligevel og er særlige tidspunkter til magi. Som for vores del af halvkulen er:

Højtiderne

Vintersolhverv /Yule

– Ligger d. 21. – 23. december, det regnes nøjagtigt ud, fra hvornår jodens polar halvkugle er længst væk fra stjernen.
– Det er den korteste dag og den længste nat på året.
– Der fejres solens tilbagekomst og her er håb.
– Energien er god til overflods magi og (trylle)formularer.
– Det er dagen til at sige tak og give videre af hjertet.

Midt vinter/Kyndelmisse /Imbolc

– d. 1. februar (for nogen d. 2. februar)
– Der fejeres at lyset vender tilbage, dagen står i gudinden Brigittes navn, der står for lærdom og inspirer til den kvindelige kraft.
– Energien er god til klarhed, selv indsigt og selv opretholdelse.
– Det er dagen til at lave en lys meditation og lad jorden og lyset åbne dig og give dig for inspiration.
aæg

Forarsjavndøgn /Eostre

– d. 21 – 22 marts, det er den dag, når solen passere ækvator således at dag og nat er lige lange.
– Der fejres netop at dag og nat er i balance /lige lange og går i retning af sommer.
– Energien er derfor balance og vækst og efterlad hvad du ikke ønsker, og opret nye ønsker.
– Det er dagen for fertilitet, kærligheds magi og nye projekter.

MajNat/Valborgaften / Voldermisse /Baltaine

– Natten mellem 30. april – 1. maj.
– Der fejres ægteskabet for gudinden og guden, kan ses som billede på moderjord gøre sig klar til at blive frugtbar.
– Energien er til det maskuline og feminine.
– Det er dagen for kærligheds magi og
bryllup/ håndfæstelse.

Sommersolhverv /Litha

– d. 21. /23. juni, regnes ud efter hvornår solen er på sit højste

-Der fejres den længste dag og dermed den korteste nat.

– Energien er høj solen er på sin fulde effekt.
– Det er dagen med magi der har med selvudvikling, det der bringer lys og glæde ind i dit liv.

Før høstfest /Lammas

– d. 1. august,(for nogen d.2 august)
– Der festes for kornet og ønsket om en god høst, fejer det med et nybagt brød af
den første høst
– Energien er at modernatur begynder at trække sig tilbage, blive indad og rolig, sagt
på en anden måde, sæt farten ned.
– Det er dagen at gøre status over årets magi, kigge i din magisk dagbog / spejlbog
eller hvad du nu kalder dine notater, se hvilke magi du har opnået, hvilken „høst“ du opnået.

Efterårsjævndøgn /Mabon

– d. 21/22. september, hvor dag og nat er lige lange, men vender mod vinter.
– Der festes for høsten der er i hus.
– Energien ligger til at tage status over, hvad der har tjent dig godt, hvad der ikke har og hvad skal reparere før den mørke tid kommer, en forberedelse på hårdere tider.
– Det er dagen til magi hvor du bruger det inderste af dig selv, den inderste kerne af dig selv.

NovemberNat/Allehelgensaften /Samhain

– d. 31. oktober
– der festes for hvor du kommer fra, de døde, altså dem der gik før os og fortsættelse af livet.
– Energien denne nat har en tynd grænse mellem de døde og de levende verdner og kommunikation i mellem er derfor nemmere.
– Det er natten hvor man kan bede forfædre ånder om vejning om fremtiden, det er også en god nat at spå.

Ugedage

Ugedagen har også forskellige energi og de er:

Mandag

Er månens dag og denne dag står i kærligheden og venskabs tegn. Det er dagen hvor der energi til magisk arbejde som: spådom kunst det kan værre spejlmagi, krystalkugle eller det kan være klarsyn, og det er dagen til rensning, velsignelse og indvielse af et hjem eller grund jord fremstilling af formler / medicin. Det er også dagen til lærdom, sundhed og meditation.

Tirsdag

Er Tyrs dag, denne dag har energien som guden Tyr, der er nemlig jordforbindelse og handlekraft, på sådan en tirsdag. Det er en god dag at starte nye ting, for energien i dagen ligge i at give mod, styrke og vitalitet. Og som Tyr der løste konflikten med Fenrisulven, ligger denne energi også til at løsne konflikter.

Onsdag

Er Odins dag, han er allfader og gud for runevisdom, han er krigs og døds gud. Han ofrede sig for at få kontakt og visdom til runerne og han bestod. Denne dag har energien til kontakt, om det er via telefon, computer, skrift og samtale. Her er en dag hvor det er godt at lave magisk i forhold til en forstående eksamen eller forretning. Det er også en god dag til penge magi, da den ligger god energi til forretninger.

Torsdag

Er Thors dag, som når Thor er ude og bulder og skabe et vældigt vejr, har denne dag energi af udvikling, ekspansion, torden og eksplosion. Det er en dag hvor al magi kan udføres med ekstra kraft, hvor plante der høstes har ekstrem kraft. I gamle dage sagde man at hekse blev født på en torsdag.

Fredag

Er Figg eller/ og Frejas dag, dette er en dag der står i kærlighedens tegn og det er en rigtig god dag at elske (her med påstår jeg på ingen måde at dette kun kan gøres denne ene dag om ugen!). Dagen har energi af kærlighed, frugtbarhed, partnerskab, giftemål og velbehag. Den energi gør at arbejdet med dufte, som røgelse, olier, kosmetik giver en ekstrem dimission oven i. Det er også dagen at arbejde på de drømme du har for fremtiden, drømmetydning og frugtbarheds ritualer.

Lørdag

Er fra gammel, gammel tradition en dag af renselse. Her er det dit hjem, din krop, dit sind der menes, både fysisk, psykisk og åndeligt, hvis det er muligt. Det er en dag hvor der er hjælp til at rense dårlige vibrationer, onde ånder eller bare ånder der ikke skal være der og sende det/ de videre hvor det/ de hører til. Lørdag er dagen for afslutningen og derfor en god dag at få afsluttede projekter eller for den sags skyld, at arbejde med døden (nej der menes ikke at man skal slå sig selv ihjel på en lørdag!).

Søndag

Er solens dag, en lykkens og heldets dag. Dette er din dag, det er dagen der er kilde til vitalitet og selvudfoldelse, din identitet, individualitet om du vil, den inderste kerne. Det er dagen for velsignelser, bøn og lærdom.

Tid på dagen

Døgnet kan også deles ind, jeg mener egentlig ikke at man skal skema lægge sit magiske arbejde ned i detaljerne, men jeg syndes det er vigtigt man kender mulighederne og symbolerne vi omgiver os med, så her kommer hvilken energi der ligger i døgnet.

Daggry

Er en ny begyndelse, nye projekter, Kreative magi, indvielser

Middag

Er tidspunktet for at beder om øget personlig magt, tillid og styrke til at bede om modet til at give vores lys skinne.

Eftermiddag

Er tidspunktet til at „skinne“ vores fuldsete.

Solnedgang

er til afslutninger, til at bede åndeligt om hjælp til et projekt eller problem.

Midnat

Er spøgelse timen, her kan du bede hjælp fra dine forfædre, om hvor dine drømme bliver til virkelighed.

Månen og dens faser

Er en magtfuld hjælper, hvis du slutter dig til den og bruger dens faser, den vil hjælpe dig med at opnå større succes i dit magiske arbejde.

De forskellige faser er:

 • Sortmåne her står månen mellem Solen og Jorden og solen skinner på bagsiden af månen, ved dagene omkring kan vi kun se månen om dagen(1) 
 • Nymåne er også tiltagende (2)
 • Halvmåne tiltagende (3)
 • Voksende måne (4)
 • Fuldmåne her står jorden mellem Solen og Månen, ved dagende omkring er månen kun synlig om natten (5)
 • Aftagende måne  (6)
 • Halmåne aftagende (7)
 •  Sidste fjerede måne er også aftagende måne (8)

Vi kan se månen, når solen skinner på den, og hænger som sådan ikke sammen med nat og dag.

MåneStikord
Sortmåne hvile
Nymåne begyndelse
Halmåne tiltagende bevægelse af ting
Første fjerdelformning af ting
Fuldmåne fuldførelse
Aftagende månebegyndende nedbrydning
Halvmåne aftagende ødelæggelse/nedbrydning
Sidste fjerdedel absolut ødelæggelse

Sortmånen

Her har vi måne 1, der er ingen synlig måne på himmelen, dette er en tid til indadvendthed, koncentration og hvile. Her er en fantastisk energi til magi, der beder om fred og kreativt flow, der er også god energi til den psykiske kraft klarsyn og kommunikation med under verden. Sortmåne er enlig ikke til den tunge magi, men meditation og selv refleksion er fint.

Nymåne

Her har vi måne 2, det er en  splinter ny måne, til splinter nye opgaver, dette er tiden til begyndelse, genfødsel, for høst af rødder og grene der skal give vitalitet. det er også her du kan bede om fornyelse og inspiration til dit magiske arbejde, eller for den sags skyld andre ting der trænger til fornyelse. Nymånemagi er god til  personlig vækst, det der sættes i gang vil kunnes mærkes ved den første fuldmåne efter. 

Tiltagende
Her er det måne 3 og 4, månen er tiltagende og vokser sig større i himmelen. Denne energi er god til at udføre magi med det formål og hensigt at skabe vækst og bevægelse i retning af noget du ønsker, der kan være mere sundhed, høje lønforhøjelse, mere anerkendelse, ja alt hvad du ønsker vokse og have mere vitalitet. Den tiltagende måne er altså god til at tiltrække sig ting, så som held.

Fuldmånen

Her er det måne 5 og når månen er fuld i nattens himmel er den fuld af energi. Bliver også kaldt esbat, månen er fuldbyrdelsen af månefaserne, og den lyser med sin fuldeste kraft. En sådan måne giver dig stor effekt på din magi, det er et fantastisk tidspunkt til at udforske din sande vej og formål i livet. Derud over bruges denne måne til  at blive fri af uønskede kræfter der er i dit liv, for at frigøre dig og beskytte dig. Fuldmånen er perfekt til at spå og til både at planlægge frem tiden og at se tilbage. Den bruges også til ml mulig træning af den mere magiske udgave.

Fuldmånemagi behøver ikke at være på aftenen hvor månen er fuld. Det kan være tre dage før, på selve aftenen, og tre aftener efter. Det kan tage op til næste fuldmåne før magien tager form og virker.

Aftagende

Her er det måne 6,7 og 8, månen bliver mindre på himmelen og det samme gør energien. Dette er en god tid til at udfører den slags magi, hvor du har til hensigt at komme af med noget, der ikke længere tjener dig, uønsket energi, som fx sydom eller for at begrænse noget. Det er også her høsten af de planter der skal bruges, til noget der skal forsvinde, som fx enebær ved gigtsmerter der skal forsvinde. 

Mode måner

I gammel tid havde de forskelige fuldmåner, gennem året forskelige navne, det har de sådan set stadigvæk og internettet er det ligesom nogen bestemte navne der bliver delt/brugt (som er på mode), men nogen af dem give kun mening for der hvor de kommer fra, så jeg bruger det giver mening fro norden/Danmark. I dag er betydningen af navnet måske ikke så stor da vi lever i et modernet samfund, men det det fortæller alligevel noget om, hvor vi er på årshjulet og tiden på året har betydning for magien. 

Blå måne

Det sker at der er to fuldmåner i en månede, i nyere tid har den anden fuldmåne i en måned  fået navnet blåmåne, men enlig er den ældre definition af en blå måne, den tredje fuldmåne i en sæson, der har fire fulde måner, dette kaldes en sæsonbetonet blå måne, det sker, ifølge NASA, ca. hvert 2,5 år . 

Januar (ulve måne)

Her har vi ulve månen navnet kommer fra gammel tid, hvor vinteren var kold og barsk, for at overleve rykkede folk tætter på hinanden, denne måne er også blevet kaldt sult måne, for folk havde svært ved at finde mad til denne håre tid og det havde dyrene også. Ulvene rykkede tætter på menneskene for at hugge deres mad eller deres husdyr/ landbrugsdyre, og derfor var ulvenes hyl tætter på mennesket, i norden var denne tid så barsk at det blev billedet på Fenris ulven. (Det skal siges at januars måne også har andre navne).

Februar (sne måne)

Denne er blevet kald sne måne, det har noget af gøre med vi førhen, da vejr forholdene var anderledes, ofte havde den hårde frost i januar og den lidt lette frost som gav masser af sne i februar. Den bliver også kaldt rens og velsign måne, det passer jo enlig meget godt til en måned hvor vinteren renses ud og hvor kyndelmissen/Imbolg/MidtVinter står for at velsigne lys. Desuden står sne ofte for symbolet på renselse eller renhed.

Marts (orme måne)

Her har vi en fuldmåne der bliver kaldt orme  måne, og som med januars måne har den flere navne, fx kaldte de norlige indianer den for  krage månen, da deres kald  blev tydelige her omkring  og det opfattede de nordlige indianer som afslutning på vinteren. At den er blevet kald orme månede, har noget af gøre med af jorden begynder at “vågne op” efter vinteren og ormene begynder at komme frem.

April (græs måne)

I april har vi pink månen navnet kommer fra blomsterne, der viser sig i forårets april i det amerikanske landskab og giver ikke helt mening i dansk kontekst, men månen er også blevet kaldt græs måne og det giver mere mening dat græsset er dejligt frodigt her og kreaturerne bliver sluppet ud på græs igen. Hvis den falder før påske er den også kendt som ægge måne.

Maj (blomster måne)

I maj har vi blomster månen, navnet kommer fra blomsterne der viser sig i det sene forår, månen er også blevet kaldt korn måneden, da det er her bønner sået deres korn. Den er også blevet kalde mælke måne og det kommer af det kvæg blev flyttet ud på marken ved Beltane så de kunne nære sig af den saftige græs.

Juni (skovbær måne)

Her de forskellige bær kommer frem og for indianer fra det norlige Amerika var det hoved saligt jordbær, der oprindeligt kun var vild fremme i en kort periode og det er her fra navnet for denne måne kommer. I norden hvor vi ikke kendte til de store jordbær blev månen på et tidspunkt kaldt rose månen men, da det var her omkring de blomstret for fuld flor, men det er heller ikke et særligt gammelt navn. Jeg kalder denne måne skovbær eller de vilde jordbær måne da de modnes i juni og kan plukkes frem til august .

Juli (bukke måne)

Her har vi bukke  måne, det kommer af at bukkens horn, der på hovet af bukkene rejste sig majestætisk i landskabet i denne tid. For bønner blev det også kaldt hø måne, da det var her omkring de høste hø. Det er også her, der er de fleste lyn/torden nedslag og derfor er denne måne også kald torden månen.

August (sød høst måne)

Her har vi stør måne, fordi det var her indianske fisker fangede de største stør. Og længer syd i Amerika blev den kaldt den rød fuld måne, da solen her i august har en rødlig farve. Den er også blevet kald den grønne korn måne eller bare korn månen, fordi det var månen før høsten. Jeg kalder den sød høst måne, da det er her vi høster den søde høst, som bær skal forsøde den lange vinter, men selvfølge kan man i dag bare gå ned og købe bær hele året, men det er jo noget andet.

September (høst måne)

Her er det Høst måne, fordi det var her det var på tide at høste. Faktisk er denne måne den sene måne i september, men det bliver noget kludder med den nyre til gang, som bliver kaldt blå måne. I 2 ud af 3  høst måner ligger den  i september og i nogen år ligger den i starten af oktober, fordi navnet oprindeligt fulgte der hvor høsten skulle høstes. Men i dag på grund af vejerforholdene er det her hvor høsten bør være i hus.

Oktober (jager måne)

Altså bortset fra det rod der oprindeligt opstår med septembers fuld måne (se september) så hedder fuld månen i oktober jager måne, da det var her hvor der skulle jages til at kunne ligges til side til vinteren.

November (bæver måne)

Her har vi bæver måne, det kommer af at man kan se bæveren gøre klar til vinteren ved af sikre sine dæmninger, inden isen kommer. Nogen gange bliver den også kaldt frost månen, men det kan også forveksles med decembers måne.

December (den lange nats måne)

Denne måne bliver kaldt både for kold måne og den lange nats måne og det er den fuld måne der er tættes på vinter solhverv, igen  giver det en uklarhed i forhold til det der i dag bliver kaldt blå måne som er den 2. fuld måne i måneden. Den er også blevet kendt for månen for Yule, den festlighed der oprindeligt var før den kristen jul og som ærer den korteste nat og at solen nu vender tilbage. og ja som i dag er en af de 8 sabbats

Formørkelse

måneformørkelse/eclipse

Her er månen kommet ind i jordens skygge, dvs. at jorden er mellem solen og månen, det sjove er her er, at det jo er en fuldmåne og derfor lige så kraftig, som en almindelig fuldmåne, men energien er anderledes. Det er en rendesende kraft, der skaber store forandringer i vores liv. Den er ikke helt forkert at sige at har kraft af Tårnet i tarot.

Solformørkelse

Det er når månen er imellem solen og jorden, det er når solen og månen og jorden i en lige linje, og uanset om man følger tradition af at solen er maskulin og månen er feminin eller om vendt, så er der altså repræsenteret det maskuline , det feminine i en lige linje med jorden.

Der er noget vejkryds energi over solformørkelse, og ånder skulle være mere aktive her, det er tiden ind imellem verdner, nat om dagen, en forstyrrelse af nattens rytme, hvilket jo er en illusion solformørkelse har en drilsk energi, som nok bedst kan beskrives lidt Loke agtig.

Til slut

Hvis jeg skal give et bud på hvornår det er den bedste tid til magi er, vil jeg sige i det øjeblik du ønsker og beslutter dig for at lave den, den tid du bruger for at forberede dig og den tid du bruger på selve magien er det. Tidspunktet, dagen, måneden eller månefasen forstærker det du vil og er et værktøj, men er ikke afgørende for det du vil. Det kan hjælpe dig til at, til at forstærke din magi og gøre det tydeligt hvad det er du vil, og som jeg startede med, så elsker universet rituelle handlinger, det forstærker og gør det tydeligt hvad det er du vil opnå.
.
 

Litteratur:

Heksens håndbog, Dannie Druehyld, Høst og Søn, 1998.
Magi & heksekunst. Dalua; Aschedhoug, 2000

Jorden synger Annette Høst, Møntergården, 2005
Wicca, Scott Cunningham, 2004 (findes på dansk som Lær og forstå Wicca)
Niels Bohr Institutets hjemmeside.