Andre fede links

Golden Dawn

Går også under navnet The Hermetic Order af Golden Dawn. Dette er en hemmelig okkult orden fra England – 1887 til 1901 ca. hvis formål var at undersøge og praktisere forskellige okkulte, paranormale og metafysiske aktiviteter. De var meget indflydelsesrige i det victorianske -magiske samfund og har inspireret mange okkultister og hekse i tiden efter. I wicca ritualer og magi kan vi se sporene fra The Hermetic Order af Golden Dawn.

For mere info om The Hermetic Order af Golden Dawn se fx på denne Hjemmeside

Rosenkreutzerne

(rosenkors) er en åndelig, mystisk og kulturel bevægelse, der er inspireret af esoterisk og ægyptisk hermetiske filosofi fra det 17.århundret.

Rosenkors-Ordenen AMORC blev grundlagt i 1915 i New York efter, at Harvey Spencer Lewis havde modtaget Rosenkors-Ordenens undervisningsmateriale fra Frankrig. Ordenen har eksisteret i mange forskellige former og under forskellige forhold, i tidens løb og den vil fortsat være dynamisk. Det er selve kundskabstraditionen som uændret er bevaret gennem historien.

Ordenen blev først kendt for almenheden i begyndelsen af 1600-tallet gennem udgivelsen af skrifterne Fama Fraternitatis (1614) og Confessio Fraternitatis (1615) i Tyskland. Ordenen har haft stor betydning for magi inden for det nittende og tyvende århundrede.

Se den danske Hjemmeside